Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC)

La missió dels comitès d’ètica d’investigació clínica (CEIC) és la de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic. Alhora, han de donar garantia pública dels projectes de recerca, avaluar-ne la correcció metodològica, ètica i legal i fer-ne el seguiment en els centres que estan inclosos en el seu àmbit d’actuació acreditat.

Informació sobre recerca clínica amb medicaments  i CEIC al Canal Medicaments

Comitè ètic d’investigació clínica Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques

Centre de medicina regenerativa de Barcelona

Consorci Sanitari Integral

Corporació sanitaria Parc Tauli

Fundació de Gestió Sanitaria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Fundació d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol)

Fundació d’Osona per la la recerca i educació sanitàries (Fores)

Fundació Sant Joan de Déu

Clínica Universitària d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya

CEIC del CMRB

CEIC de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

CEIC de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona