Comitès ètics d’investigació clínica

Comitès Acreditats > Comitès ètics d'investigació clínica

Què són?

Comitès ètics d'investigació clínicaEls comitès ètics d’investigació clínica (CEIC) són comitès independents dels promotors dels projectes d’investigació i dels investigadors. Tenen la finalitat de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic. Alhora, han de donar garantia pública d’aquests projectes, avaluant-ne la correcció metodològica, ètica i legal i fent-ne el seguiment en els centres que estan inclosos en el seu àmbit d’actuació acreditat.

Què fan?

S’ocupen de ponderar els aspectes metodològics, ètics i legals del protocol proposat, així com el balanç de riscos i beneficis. Amb aquesta finalitat:

  • Avaluen la idoneïtat del protocol en relació amb els objectius de l’estudi, la seva eficiència científica (la possibilitat de copsar conclusions vàlides, amb la menor exposició possible dels subjectes) i la justificació dels riscos i molèsties previsibles, ponderades en funció dels beneficis esperats per als subjectes i la societat.
  • Avaluen la idoneïtat de l’equip investigador per a l’assaig proposat.
   Tenen en compte l’experiència i la capacitat investigadora de l’equip per portar endavant l’estudi, en funció de les seves obligacions assistencials i dels compromisos prèviament adquirits amb altres protocols d’investigació.
  • Avaluen la informació escrita sobre les característiques de l’assaig que es dóna als possibles subjectes de la investigació, o si no n’hi ha, al seu representant legal, la forma en què es proporciona aquesta informació i el tipus de consentiment que s’obté.
  • Comproven la previsió de compensació i el tractament que s’ofereix als subjectes participants en cas de lesió o mort atribuïbles a l’assaig clínic, i de l’assegurança o la indemnització per cobrir les responsabilitats.
  • Coneixen i avaluen l’abast de les compensacions que s’ofereixen als investigadors i als subjectes de la investigació per la seva participació.

Duen a terme el seguiment de l’assaig clínic des de l’inici fins a la recepció de l’informe final.

Quina és la seva composició?

Els comitès d’ètica d’investigació clínica han d’estar constituïts per un mínim de deu membres. En tot cas, en formen part les persones següents, almenys una de les quals  ha d’acreditar tenir coneixements en el camp de la bioètica:

  • Tres metges o metgesses, un dels quals ha de ser especialista en farmacologia clínica.
  • Un farmacèutic o farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària.
   Un farmacèutic o farmacèutica d’atenció primària.
  • Un diplomat o diplomada en infermeria.
  • Una persona adscrita en una unitat d’atenció a l’usuari d’un dels centres, serveis o establiments sanitaris que formen part de l’àmbit d’actuació acreditat del comitè.
  • Dues persones alienes a les professions sanitàries, una de les quals ha de ser llicenciada en dret, especialista en la matèria.
  • Una persona membre del comitè d’ètica assistencial i una de la comissió d’investigació de la institució on es constitueixi el comitè, si n’hi ha.

La composició d’un comitè s’ha de renovar cada quatre anys.

Comitès ètics d’investigació clínica

Comitès ètics d’investigació clínica Adreça Correu electrònic
Capio Hospital General de Catalunya c/Pere i Pons, 1 (Barcelona) mbielsa@hgc.es
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) c/Dr. Aiguader, 88, 7a planta (Barcelona) ceic@cmrb.eu
Centre d’Oftalmologia Barraquer c/Muntaner, 314 (Barcelona) ceic@barraquer.com
Centro Internacional de Medicina Avanzada (CIMA) Pg. Manuel Girona, 33 (Barcelona) paqui.quintero@cimaclinic.com
Centro Médico Teknon c/Vilana, 12 (Barcelona) ceic@cmteknon.com
Clínica Odontològica Universitària c/Feixa Llarga, s/n (Fac. Odontologia) (L’Hospitalet de Llob.) silviasanchez@ub.eu
Clínica Tres Torres – Centre Cardiovascular Sant Jordi c/Doctor Roux, 76 (Barcelona) cardio@gruptrestorres.com
Clínica Universitària d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya c/Josep Trueta, s/n (Sant Cugat del Vallès) abalaguer@csc.uic.es
Consorci Sanitari de Terrassa ctra. Torrebonica, s/n (Terrassa) srecerca@cst.cat
Consorci Sanitari del Maresme ctra. de Cirera, s/n (Mataró) cmas@csdm.es
Consorci Sanitari Integral Av. Josep Molins, 29-41 (L’Hospitalet de Llobregat) csiceic@sanitatintegral.org
Corporació Sanitària Parc Taulí Parc Taulí, 1 – Edifici Santa Fe, ala esquerra, planta (Sabadell) cmoreno@tauli.cat
Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Av. Sant Antoni M. Claret, 167 (Barcelona) malonsoma@santpau.cat
Fundació d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol) Gran Via de les Corts Catalanes, 587 (Barcelona) ceic@idiapjgol.org
Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (Fores) Francesc Pla “El Vigatà”, 1 (Vic) isolerdelcoll@chv.cat
Fundació Hospital / Asil de Granollers Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers) recerca@fhag.es
Fundació Puigvert IUNA c/ Cartagena, 340-350 (Barcelona) agescon@fundacio-puigvert.es
Fundació Sant Joan de Déu c/Santa Rosa, 39-57, 4a planta (Esplugues de Llobregat) secretaria@fsjd.org
Fundació Unió Catalana d’Hospitals c/Bruc, 72-74, 1a (Barcelona) ceic@uch.cat
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Pg. de la Vall d’Hebron, 107-117 (Barcelona) abarrero@hsrafael.com
Hospital Clínic de Barcelona c/Villarroel, 170 (Barcelona) bgomez@clinic.ub.es
Hospital Mútua de Terrassa Pl. Dr. Robert, 5 (Terrassa) ceichmt@mutuaterrassa.es
Hospital Sagrat Cor – Quinta de Salut l’Aliança c/Viladomat, 288 (Barcelona) beguileor@hscor.com
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Av. Alcalde Rovira Roure, 80 (Lleida) docencia@arnau.scs.es
Hospital Universitari de Bellvitge c/Feixa Llarga, s/n (L’Hospitalet de Llobregat) presidenciaceic@bellvitgehospital.cat
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Av. de França, s/n (Girona) ceic.girona.ics@gencat.cat
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Pg. de la Vall d’Hebron, s/n (Barcelona) ceic@ir.vhebron.net
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII c/Doctor Mallafré Guasch, 4 (Tarragona) ceic.hj23.ics@gencat.cat
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Ctra. Canyet, s/n (Badalona) ceic.germanstrias@gencat.cat
Hospital Universitari Sant Joan de Reus c/Joan Laporte, s/n
Zona Docència – Aula 6 (Reus)
ceic@grupsagessa.com
Institut d’Assistència Sanitària de Girona c/Dr. Castany, s/n (Salt – Girona) ceic@ias.scs.es
Institut de Microbiologia Ocular (IMO) c/Josep M. Lladó, 3 – Sortida 7 de la Rda. de Dalt (Barcelona) imo@imo.es
Parc de Salut Mar c/Doctor Aiguader, 88 – Edifici PRBB (Barcelona) ceic-imas@imim.es
USP Institut Universitari Dexeus c/Sabino de Arana, 5-19 (Barcelona) carmen.garciabatlle@usphospitales.com

Podeu descarregar-vos el document en pdf