Comitès d’ètica assistencial (CEA)

El Comitè d’ètica assistencial, es un òrgan de suport consultiu, amb una visió plural i multidisciplinària per ajudar als professionals i usuaris d’una institució sanitària davant dels problemes ètics que puguin sorgir però en cap cas substitueix la decisió clínica dels professionals. Els seu objectiu, en darrera instància, es la millora de la qualitat assistencial

Avaluació dels Comitès d’ètica assistencial 2014

Resum de la Jornada Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya a Manresa 21 de novembre de 2014

Comitè d’Ética Assistencial del Hospital Clínic

Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron

Comitè d’Ètica Assistencial de la Clínica Universitaria d’Odontología (CUO)

Fundació d’investigació en Atenció Primària Jordi Gol I Gurina (IDIAP Jordi Gol)