Recerca biomèdica

Qüestions sobre la recerca biomèdica: què n’ha de saber el ciutadà?

El Comitè de Bioètica de Catalunya posa aquesta guia a disposició dels ciutadans per orientar-los en el món de la recerca biomèdica i, a manera de glossari, exposar-los alguns conceptes, alguns problemes o algunes pràctiques que els poden resultar difícils de comprendre i, també, per contestar algunes de les preguntes que es fa tot aquell a qui es proposa col-laborar en un projecte de recerca.

El ciutadà és sovint objecte passiu dels efectes de la ciència i de la tecnologia pel que fa a la salut; però, a la vegada, se li demana una participació més activa en la seva aplicació i la recerca que els genera. Si els seus coneixements en aquest camp, per exemple, són imprecisos o incorrectes, es pot convertir fàcilment en objecte de manipulació o bé sofrir indegudament conseqüències que no desitjava i pot arribar a ser una joguina inconscient de forces que desconeix. És més freqüent que es demani al ciutadà sa o malalt la seva participació com a subjecte en estudis de recerca en ciències de la salut. Per tant, és necessari que tingui una idea prou real del que és la recerca biomèdica en general amb la finalitat primordial d’augmentar el coneixement i, també, del que pretén l’estudi concret en el qual se li demana de participar. Per això, ha de conèixer en quines característiques ha de basar la seva acceptació de fer-ho o la seva negativa.
1. Recerca salut

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

 2. Assaig clínic
Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

 


3. Consentiment informat

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

 4. Que és un CEI
Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

 


5. Preguntes Clau

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

 


 

Recerca que n’ha de saber el ciudatà


 

El Comitè de Bioètica de Catalunya reflexiona sobre les diverses controvèrsies ètiques plantejades a partir dels nous descobriments en medicina i biologia. El seu objectiu és analitzar des de la racionalitat els problemes ètics que es plantegen i, en darrera instància, oferir una qualitat assistencial òptima amb criteris de justícia i equitat. Aquestes reflexions tenen compte criteris cientificotècnics, econòmics i legals, com també els drets humans i els valors socials o personals.

Consideracions del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la transferència nuclear (2006)

En aquest document el Comitè manifesta que la transferència nuclear amb finalitats relacionades amb la medicina regenerativa a partir de pseudoembrions per transferència nuclear no és rebutjable sempre que es porti a terme complint requisits clarament establerts.

 

 


Problemes ètics en l’emmagatzematge i la utilització de mostres biològiques (2004)

El Comitè de Bioètica de Catalunya ha abordat les qüestions referents a l’obtenció, l’emmagatzematge i la utilització posterior de mostres biològiques (cèl·lules, teixits, sang i fluids humans) així com també de les dades obtingudes o relacionades amb aquestes mostres. El repte principal consisteix a harmonitzar la protecció dels drets de les persones amb l’exercici de l’activitat investigadora.