Arxiu d'etiquetes: urgències

Medicina d’urgències i l’atenció centrada en els pacients

Mireia Puig i Anna Carreras

La medicina d’urgències (MU) és una especialitat clínica especialment intensa. En aquest entorn, els professionals que hi treballen han de prendre decisions de centrada_pacientsmanera extremadament ràpida, sovint en condicions d’incertesa clínica i amb la pressió i el límit de temps que comporta la malaltia aguda greu, i actuar ràpidament per tal de minimitzar el patiment o la pèrdua de la funció o de la vida.

Medicina d’urgències i l’atenció centrada en els pacientsmedicina_urgencies_centrada_pacients

Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica

L’angoixa que genera als ciutadans l’atenció a urgències es pot apaivagar si millora la gestió del temps, de l’espai i de la incertesa. I si es reflexiona sobre les expectatives, percepcions i actituds dels ciutadans, els professionals i els gestors sanitaris. En aquest document es formulen unes recomanacions que propiciïn l’establiment de relacions de confiança i s’expliciten els principis que sustenten els drets i deures de ciutadans i professionals.

Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica