Arxiu d'etiquetes: Informació sanitària

Consideracions ètiques entorn de la informació sanitària

La finalitat d’aquestes consideracions ètiques és  aconseguir que la transparència, la veracitat i la credibilitat siguin els pilars que sostinguin el principi d’informar tal com voldríem ser informats. Aquest treball, com els altres del Comitè de Bioètica, pretén ajudar a aquesta reflexió prèvia tan necessària per a la incorporació de consideracions ètiques a la pràctica assistencial i informativa de manera normalitzada.

Consideracions ètiques entorn de la informació sanitària

Guia de recomanacions sobre el consentiment informat. 2004

En aquesta guia es recullen recomanacions als professionals sobre el consentiment informat o acceptació per part d’un malalt competent d’un procediment diagnòstic o terapèutic després de tenir la informació adequada per implicar-se lliurement en la decisió clínica.

Guia de recomanacions sobre el consentiment informat

Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció al final de la vida

Un document que vol servir d’ajuda als professionals que han de assistir a malalts que estan prop de la mort, sigui quina sigui la seva disciplina o especialitat.
No pretén ser una aportació teòrica ni un protocol tècnic, sinó un document útil per ajudar a comprendre els valors que estan en joc en aquesta situació i les necessitats bàsiques principals: la d’evitar i combatre el dolor i el sofriment i la d’atendre les demandes personalitzades en allò que sigui possible.

Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció al fina de la vida