Arxiu d'etiquetes: Ètica

Volkswagen i Fritz Jahr: quaranta anys després de l’informe de Belmont (consideracions anecdòtiques sobre l’ètica en sanitat ambiental i salut pública)

Notícies de premsa denuncien el finançament de recerques amb primats i humans per part de l’Associació Europea d’Estudis sobre la Salut i el Medi Ambient en el Transport (EUGT, per la sigla en anglès), al seu torn patrocinada per tres grans empreses automobilístiques alemanyes, Volkswagen, BMW i Daimler. Aquests experiments haurien romàs inèdits per diferents raons. Tot això ha generat una situació que propicia la possibilitat de dur a terme una sèrie de consideracions sobre la història de la bioètica i l’eventual aplicació a la salut pública en general i a la sanitat ambiental en particular.

Segueix llegint

Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa

El nou marc que regula la recerca amb assaig clínic a Europa planteja una sèrie de riscos i oportunitats per als comitès d’ètica de la investigació (CEI). Aquests comitès són el lloc preeminent de la reflexió bioètica, en el complex procés d’avaluació dels projectes de recerca, en què també convergeixen les dimensions científiques, legals, tècniques i administratives. La reflexió que plantegem en el document s’adreça als professionals vinculats a aquests comitès per generar un debat més ampli, que impliqui també investigadors i ciutadans.

Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa

Ètica de la prevenció: qüestionant vells escenaris

Grup d’Ètica de la CAMFiC
Aquest nou document del Grup d’Ètica de la CAMFiC pretén fonamentalment afavorir la reflexió dels professionals de la salut, des del punt de vista de l’ètica, respecte al tema de la prevenció. Reflexionar sobre el risc de medicalització progressiu de la població, dels perjudicis que podem causar i, alhora, de la iniquitat que pot suposar desviar recursos, humans i econòmics a atendre i tractar persones, que no ens caldria atendre per la seva condició de sanes.

Continua llegint

Ètica dels incentius… a propòsit d’un comentari

Carme Serradell
Jubilada de pediatria des de fa un any

Francesc Borrell i Carrió
Metge de família, membre del CBC. EAP Gavarra, ICS
Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

El Dr. Francesc Borrell, amb motiu d’un comentari fet per la Dra. Carme Serradell, en què qüestiona la conveniència d’incentivar econòmicament la lactància materna, fa una reflexió en què assenyala la incomoditat que sovint se li pot plantejar als professionals sanitaris com a conseqüència de les repercussions que, per a ells o per als seus pacients, es poden derivar d’algunes polítiques institucionals.

Continua llegint

La qualitat en els comitès d’ètica assistencial

qualitatAquest document segueix la línia d’altres treballs i posicionaments que el CBC ha realitzat amb la pretensió de servir de reflexió de referència per a tots els professionals sanitaris, especialment per a aquells que integren els comitès d’ètica assistencial (CEA), però també per a tots els responsables i els directius del sistema sanitari que han de reconèixer i promoure l’anomenada “qualitat ètica” i que tenen la seva representació formal en aquests CEA.

La qualitat en els CEA

Resum de la VIII Jornada de Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya 2013

jornada

Amb el lema de “Fent front a l’estrès ètic del professional”, el dia 22 de novembre del 2013 es va celebrar la VIII Jornada dels Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya a l’auditori de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Aquesta edició de les jornades, organitzada conjuntament per la Societat Catalana de Bioètica i el Comitè d’Ètica Assistencial de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, coincidia amb el vintè aniversari del CEA amfitrió que ja acumula un dels bagatges més importants en aquest camp no solament a Catalunya, sinó arreu d’Europa.
Continua llegint

Ètica de la compassió

Autor: Joan-Carles Mèlich

compasisioNo hi ha dubte que la compassió no ha estat ben considerada en l’ètica. Per diverses raons que no entraré a considerar, la compassió és una paraula que, per a molts, fa mal; és una paraula que molesta, que incomoda i que cal rebutjar; és una paraula que qualsevol ètica hauria de deixar de banda, que hauria d’oblidar i de censurar. És evident que jo no comparteixo aquesta visió de la compassió, ans al contrari. Considero que la compassió és la base de l’ètica, és a dir, que tota ètica, pel fet de ser-ho, és compassiva. En resum: o bé l’ètica és una ètica de la compassió o, simplement, no és ètica.

Per explicar el sentit d’una ètica de la compassió començaré fent dues coses. En primer lloc, parlaré de la concepció antropològica que prenc com a punt de partida i, en segon lloc, de la diferència entre ètica i moral. Sense aquestes dues consideracions prèvies és impossible entendre la importància de la compassió en ètica.

Ètica de la compassió