Arxiu d'etiquetes: Confidencialitat de la Informació clinica Informatitzada

Confidencialitat de la informació clinica informatitzada

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), en aquest text, dóna resposta a diverses consultes rebudes en poc temps i s’afegeix a l’anàlisi ètica feta per altres institucions1,2,3 sobre aquest problema. Hi fa una crida a millorar la sensibilitat sobre la confidencialitat de les dades clíniques i proposa augmentar-ne el control pel que fa al maneig de la història informatitzada i a disminuir-ne el perill d’intromissions externes (hackers, companyies d’assegurances, etc.). I, sobretot, vol contribuir a trobar un equilibri escrupolós entre la necessitat de facilitar el treball dels professionals, per un costat, i la de respectar alhora la confidencialitat dels usuaris.