Arxiu d'etiquetes: Comitè

La vida del Comitè

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), durant aquests primers mesos de l’any 2014, ha atès diferents sol·licituds. La primera, sobre el Projecte de decret del dret a conèixer els orígens biològics, que impulsa el Departament de Benestar i Família. La Comissió Mixta del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) i del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC) ha considerat que, atesa la complexitat de l’àmbit que vol regular, i les importants conseqüències que se’n derivaran, cal fer una valoració àmplia, raonada i pausada. Per això, la Comissió Mixta CBC-CESSC ha endegat un Grup de Treball sobre el Dret a Conèixer els Orígens Biològics, i les seves limitacions, que pretén recopilar les conclusions en un document de reflexió.

Continua llegint

L’activitat del Comitè durant l’any 2013

lavida_del_comiteDurant l’any passat, el CBC va publicar quatre documents:
Confidencialitat de la Informació clinica Informatitzada
El principi de justícia en el sistema sanitari
Reflexions sobre l’ètica en la identificació, el registre i la millora de les persones en situació crònica de complexitat clínica i malaltia avançada.
La qualitat en els comitès d’ètica assistencial.

Pel que fa als treballs en curs, el Grup de Recerca, després de dedicar un temps a recopilar informació i valorar la contribució més idònia que podia fer el CBC en aquest àmbit, ha redefinit el seu objectiu per tal de contribuir a millorar la informació que reben les persones que participen en un projecte de recerca.

Continua llegint