Arxiu d'etiquetes: Autonomia

Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malalts al tractament (2010)

El Comitè de Bioètica de Catalunya planteja quines possibles postures es poden adoptar davant el rebuig dels malalts a ser tractats.

Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malalts al tractament (2010)

Tractament ambulatori involuntari

Informe del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la correcció ètica de l’ingrés involuntari i la pràctica terapèutica en pacients psiquiàtrics i persones amb demència. Aquesta situació està prevista a l’art. 212.2.5 de l’Avantprojecte de llibre segon del Codi civil de Catalunya.

Tractament ambulatori involuntari

La persona menor d’edat en l’àmbit de la salut

Els professionals sanitaris tenen el deure de respectar els menors d’una manera equilibrada, donant prioritat a l’opinió del menor competent i tenint en compte l’opinió dels pares o tutors, sempre que sigui necessària i convenient per al menor.

La persona menor d’edat en l’ambit de la salut

Guia de recomanacions sobre el consentiment informat. 2004

En aquesta guia es recullen recomanacions als professionals sobre el consentiment informat o acceptació per part d’un malalt competent d’un procediment diagnòstic o terapèutic després de tenir la informació adequada per implicar-se lliurement en la decisió clínica.

Guia de recomanacions sobre el consentiment informat

Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció al final de la vida

Un document que vol servir d’ajuda als professionals que han de assistir a malalts que estan prop de la mort, sigui quina sigui la seva disciplina o especialitat.
No pretén ser una aportació teòrica ni un protocol tècnic, sinó un document útil per ajudar a comprendre els valors que estan en joc en aquesta situació i les necessitats bàsiques principals: la d’evitar i combatre el dolor i el sofriment i la d’atendre les demandes personalitzades en allò que sigui possible.

Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció al fina de la vida