Reflexions entorn de la planificació anticipada de cures des de la pràctica clínica

María Nabal Vicuña, Diana Forero Vega

Les autores reflexionen sobre la planificació anticipada de cures (PAC), que consideren un procés complex que requereix una aplicació clínica en el context cultural concret de la societat. Cal treballar amb un mètode consensuat i disposar de les condicions adequades per al desenvolupament correcte.

Llegiu-ne més