L’autoexperimentació mèdica

Ferran Sabaté i Casellas

Dins l’àmbit de l’experimentació mèdica, existeix la modalitat de l’autoexperimentació, que és poc coneguda, però que ha produït importants avenços teòrics i pràctics en la nostra disciplina des de l’antiguitat fins als nostres dies.

L’autoexperimentació mèdica