La vida del Comitè. Juny de 2018

En la darrera reunió plenària del Comitè del 20 de juny es van  aprovar tres posicionaments del CBC

  • Posicionament respecte del “Protocol Addicional al Conveni d’Oviedo sobre Drets Humans i Biomedicina sobre la protecció dels drets humans i la dignitat de les persones amb trastorns mentals respecte a ingressos i tractaments involuntaris”
  • El parer sobre la confidencialitat de la informació sanitària dels adolescents i l’accés dels pares a “La Meva Salut”(LMS)
  • Un nou posicionament del CBC envers la universalització de l’assistència

Van continuar les reunions del   Grup de Treball sobre Maternitat Subrogada que té el propòsit entre d’altres , de clarificar la denominació d’aquesta practica, analitzar en que consisteix el dret a la reproducció , si l’exercici d’aquest dret pot conculcar algun dret de les dones o dels infants, valorar si l’autonomia individual i el dret a la integritat del propi cos ha de quedar al “lliure mercat, si es preferible una prohibició taxativa o una regulació parcial.

Durant aquest període també han continuat  els treballs del Diccionari de bioètica que atesa la envergadura i complexitat esta previst finalitzar durant la tardor de 2018.

El dia 24 d’abril es va fer la presentació del document El respecte a la voluntat de la persona amb trastorn mental: document de voluntats anticipades, planificació anticipada de decisions del Comitè de Bioètica de Catalunya, conjuntament amb la Federació Salut Mental de Catalunya (SMC) ,a la Sala d’Actes del Departament de Salut.