Guia d’actuació per a l’assistència a pacients que rebutgen la transfusió de sang i components sanguinis

Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic, Barcelona

La guia tracta de l’actitud que han de tenir els professionals davant una negativa a rebre un tractament, situació en què es pot establir un conflicte entre els principis ètics de beneficència i no maleficència. És a dir, l’obligació de fer tot allò que sigui beneficiós per al malalt i a no fer-li mal per acció o omissió, i el principi d’autonomia, que obliga a respectar les decisions dels malalts.

Guia d’actuació per a l’assistència a pacients que rebutgen la transfusió de sang i components sanguinis