El perfil dels pacients amb limitació de tractaments de suport vital. Aportacions al debat actual de les qüestions relatives al principi d’autonomia

UCICarme Majó Roviras

La funció de les unitats de cures intensives consisteix a donar suport a la insuficiència dels òrgans de pacients greument malalts. En la gran majoria de pacients, s’aconsegueix revertir la situació de risc vital, però en contrapartida també estem parlant d’un dels serveis hospitalaris que té més mortalitat estadísticament i que ha de limitar les tècniques en una part important dels casos.

El perfil dels pacients amb limitació de tractaments de suport vital