Efecte de Hawthorne i investigació clínica: reflexions

Salvador Quintana, Mercedes del Cotillo i Susana Redondo-Capafons

Quan els humans ens sentim observats actuem de manera diferent a quan treballem amb normalitat. Això implica que hi ha un munt de situacions en què l’efecte descrit pot distorsionar alguns resultats, i se’n poden extreure conclusions que en condicions normals no es podrien assumir. Aquest és un efecte que els comitès d’ètica de la investigació i els investigadors haurien de tenir present perquè la investigació es desenvolupi de la manera més “normal”.

Efecte Hawtonne