Edició del genoma mitjançant CRISPR/Cas 9

crispr-cas-960x623R. Vassena1, A. Veiga2,3

La possibilitat actual de crear canvis permanents en l’ADN de gàmetes i embrions  ha estat rebuda per la comunitat científica de diverses maneres , que van des d’una crida a la prohibició de la modificació de la línia germinal humana a l’aprovació cautelosa de la recerca en aquesta àrea.

Edició del genoma mitjançant CRISPR/Cas 9 (PDF)