Índex alfabètic

B      C      D      E      F      G      H      I      J      L      M      O      P      R      S    T      U      V 

 
B

 • Bancs de sang de cordó umbilical per a ús autòleg. Consideracions sobre els (2011)
 • Bancs de sang de cordó umbilical per a ús familiar. Consideracions sobre els (2006)
 • Bancs de sang de cordó umbilical per a ús familiar. Annex a les consideracions sobre els 
 • Bioètica. Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà en relació a les aplicacions de la biologia i la medicina. Conveni Oviedo (1999)
 • Bioètica. Declaració d’Hèlsinki (2000)
 • Bioètica. Declaració de Tavistock (1998) 
 • Bioètica. Declaració Universal dels Drets Humans (1948)
 • Bioètica. Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO (2005) (castellà) 
 • Bioètica. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997) (castellà) 
 • Bioètica. Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà en relació a les aplicacions de la biologia i la medicina. Conveni Oviedo (1999)
 • Bioètica. Els fins de la Medicina (The Hastings Center Report, 1996; Trad. Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2004, 2007))
 • Bioètica. Interrupció de la gestació (IGE): resolució 1607 (2008) del Parlament del Consell d’Europa (2009)
 • Bioètica. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (2001) 
 • Bioètica. Principis ètics i orientacions per a la protecció d’éssers humans en l’experimentació. Informe Belmont (1978)
 • Bioètica. Recomanacions sobre continguts formatius per als professionals sanitaris, (2002) 


C

D


E


F

 • Final de la vida. Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció als malalts al (2010)


G

 • Gàmetes. Consideracions sobre la criopreservació de (2002)
 • Grip nova. Consideracions del CBC sobre la pandèmia de grip (2009)


H

 • Història clínica. Consideracions del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre l’accés a la (1997)


I


J

El_principi_de_justicia_Sistema_Santiari_juny_2013-CAT


L


M


O


P


R


S


T


U


V