Confidencialitat i accés a LMS dels menors i adolescents

La confidencialitat de la informació sanitària dels adolescents i l’accés dels pares a “La Meva Salut”(LMS)

La confidencialitat és una regla d’actuació, un deure professional, que concreta i fa possible el respecte als principis de la bioètica . En primer lloc el respecte a l’autonomia de la persona. Difícilment es pot promoure l’autonomia, si les dades, en aquest cas les de la seva salut, son conegudes per altres més enllà de cert límits. La beneficència que tradicionalment s’ha entès que cal actuar de forma confidencial perquè és un bé per el pacient també es un principi a respectar però secundari al de autonomia .

Entrar al document